یدک کشی خودروی آسیب دیده بر اثر خرابی فنی و یا تصادفات جاده ای با جرثقیل چرخگیر.مناسب برای تمامی خودرو ها به ویژه ماشین هایی با ارتفاع کم نسب به سطح جاده و خودروهای با سپر بلند